Change your cover photo
Zanimljivosti
Izmijeni sliku naslovnice
Septembar 13 u 21:02Autor od 21. Januar 2014.
Portal Zanimljivosti je nastao krajem 2013 godine sa težnjom da se široj masi dostave što tačnije informacije na razne teme. Akcenat smo stavili na tekstove edukativnog karaktera.
Status autora je Approved