Istorija štampanja – saznajte kako se razvijala štampa kroz godine

Istorija štampanja – saznajte kako se razvijala štampa kroz godine

Kroz istoriju, štampa se dokazala kao ključan deo razvoja ljudske civilizacije zbog svog doprinosa širenju kulture širom sveta. 

Od primitivnih početaka preko savremenih tehnika digitalne štampe poput onih koje se koriste u, na primer printplotstudio, kao i u mnogim drugim savremenim štamparijama, ljudska rasa je nastojala da unapredi i ubrza proces štampanja radi lakšeg komuniciranja, deljenja informacija i mnoštva drugih razloga. 

Kroz ovaj tekst, osvrnućemo se na najbitnije trenutke koji su direktno uticali na razvoj štampe. 

Drevna metoda štampe pomoću drvenih pločica – 200. g.p.n.e 

Štampanje pomoću drvenih pločica je najraniji poznat oblik štampe. Ova tehnika je nastala u Kini u periodu oko 200. godine pre nove ere.

Ovaj oblik štampe se zasniva na urezivanju određenog dizajna u drvene pločice. Kada bi urezivanje bilo završeno, urezani reljef bi se natapao mastilom a zatim ručno utiskivao na materijal, najčešće hartiju ili platno, kako bi preslikao željenu sliku ili grafiku. 

Otkriće štampe pomoću drvenih pločica je zaista bilo revolucionarno budući da je omogućilo da se prvi put neki dizajn precizno, jasno i brzo reprodukuje. 

Ovaj način štampe nije bio popularan u Evropi sve do srednjeg veka iako se u Kini primenjivao gotovo 2 milenijuma ranije.

Pokretni tip štampe koji datira iz 1041. godine 

Tehnika pokretnog tipa štampe je veoma slična tehnici štampe pomoću drvenih pločica. Osmislio ju je Bi Sheng u Kini za vreme dinastije Song a koristila je isključivo za štampanje tekstova.

Ova tehnika se zasniva na gravurama slova koja bi bila natapana u mastilo i, poput tehnike štampe pomoću drvenih pločica, utiskivana na hartiju. Budući da je svako slovo bilo poput pečata, ova tehnika je omogućila ljudima da redjaju slova i sklapaju reči po izboru kako bi ih preneli na materijal. 

Pre otkrića tehnike pokretnog tipa štampanja, svi tekstovi su bili manuelno prepisivani. 

Presa za štampanje i nagli razvoj tehnologije štampe

Johan Gutenberg je definitivno najbitnija osoba kada govorimo o razvoju tehnike štampanja. Inspirisan tehnikom pokretnog tipa, Johan Gutenberg je izumeo presu za štampanje, mašinu koja je funkcionisala tako što se sastojala od pečata slova natopljenih mastilom koji bi se sklapali u željene reči i utiskivale na papir. 

Sve do otkrića prese za štampanje, čitanje je bilo privilegija bogatih. Ovim otkrićem znatno je ubrzan proces štampe što je doprinelo razvitku pismenosti i obrazovanju šire populacije. Budući da su cene tekstova i drugih materijala za čitanje znatno opale, obični ljudi su iznenada dobili  čitavo bogatstvo informacija na vrhovima prstiju.

Prva knjiga koja je bila masovno štampana je bila “ Gutenbergova Biblija “ pomoću prese za štampanje 1455. godine. Odštampana je u 180 primeraka, što je ogromna cifra budući da se u tom trenutku u celoj srednjevekovnoj Evropi nalazilo svega tridesetak hiljada knjiga. 

Graviranje i urezivanje kao uzvišene metode štampe

Graviranje je uglavnom korišćeno za ukrašavanje viteških oklopa tokom srednjeg veka. Najčešće se primenjuje na tvrdim materijalima poput metala, najčešće bakra ili cinka.

Materijal se oblaže posebnim uljem nakon čega se ornamenti urezuju različitim alatima. Izrezbareni reljef se onda ponovo oblaže specijalnom vrstom ulja koje zadržava boju pre nego što se najzad ispuni mastilom. 

Litografija: štampa ili umetnost?

Litografija je veoma stara tehnika štampe koja se koristi i danas. Zasniva se na kombinovanju ulja i vode. Slika se iscrtava na kamenu, najčešće krečnjaku, putem uljanog alata poput voštane bojice ili masne farbe. Kamen se zatim prekriva rastvorom azotne i fosforne kiseline koja se koristi da bi mastilo ostalo samo na željenim delovima. 

Litografija je veoma popularna zbog sposobnosti da zabeleži svežinu i direktnost umetničkog rada, i generalno se više smatra umetničkom tehnikom nego tehnikom štampe. 

Rotirajuća presa, naslednica Gutenbergove prese – 1843. godina 

Rotirajuća presa je direktan naslednik Gutenbergove prese. Izmislio ju je Ričard Marš Ho a funkcioniše koristeći dva cilindra oko kojih su se obmotavale slike koje je trebalo štampati. Korišćenjem rotirajuće prese, dodatno je ubrzan proces štampanja što je učinilo tekstove i spise još dostupnijim široj javnosti.

Offset štampa, održivi štamparski gigant – 1875. godina 

Iako je zvanično izmišljena pre skoro 150 godina, Offset štampa gotovo da se uopšte nije promenila od tih vremena do danas, specifična je po tome što je veoma popularna za štampanje velikih izdanja a funkcioniše i prebacivanjem mastila preko gumene osnove na površinu za štampanje.  

Često se koristi u kombinaciji sa litografskim tehnikama za štampanje časopisa, postera, i sličnih formata velikih dimenzija. 

Nastanak Inkdžet štampe i razvoj nove štamparske tehnologije – 1951. godina 

Inkdžet štampa predstavlja još jednu prekretnicu u istoriji štampe. Korišćenjem minijaturnih sprejeva, mastilo se nanosi na papir i oslikava željenu sliku ili tekst. 

Nastankom Inkkđžet štampača, obični ljudi su prvi put dobili priliku da štampaju stvari iz udobnosti svog doma. Iz tog razloga se nastanak ove tehnologije uzima kao druga prekretnica štamparske tehnologije posle Gutenbergove prese. 

Lasersko štampanje kao visoko-razvijena Inkdžet štampa – 1969. godina 

Razvijanjem tehnologije laserskog štampanja, unapređene su metode Inkdžet štampe. 

Ovom tehnikom dobijamo štampani materijal visokog kvaliteta za veoma kratko vreme a proces štampe se odvija prelaskom laserskog zraka preko cilindra sa negativnim naponom unutar štampača. 

Kroz sprejeve, slične poput onih kod Inkdžet štampe, mastilo u prahu prebacuje na papir kako bi uspešno preslikalo željenu sliku.

Digitalna štampa i osnove 3D štampanja – 1991. godina 

Digitalna štampa predstavlja vrhunac štamparskog napretka. Dostupna je svima i nudi nam opciju štampanja materijala direktno iz digitalnog formata. Zbog ove karakteristike predstavlja svojevrstan most izmedju digitalnog i materijalnog oblika sadržaja.

Digitalnom štampom završavamo naš kratak osvrt na istoriju štampanja. Tehnike štampanja su se vekovima razvijale na najfascinantnije načine, a 3D štampa je sledeći korak u razvoju štamparskih tehnika. Osnovna tehnologija za nju postoji ali se još uvek ne primenjuje na svetskom nivou pa je zato nismo ni obradili u ovom tekstu.

Kao što smo videli, štampa je u velikoj meri doprinela razvoju čovečanstva a šta nas sve čeka na ovom polju u budućnosti će samo vreme pokazati. 

Anica
Anica
AUTHOR
PROFIL

    Povezane objave