Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik, sudski prevodilac i prevođenje na ruski i sa ruskog jezika

Rusija je divna i velika zemlja, pravoslavna, tako da dosta ljudi iz Srbije oseća snažnu povezanost sa ruskim narodom, jer smo vekovima prijatelji, u dobru i u zlu. Istorija nas svakako spaja, a ako vam se pružila prilika da živite i radite u Rusiji, možemo samo da vam čestitamo i da vas informišemo kako je najbolje da pripremite svoja dokumenta za odlazak u Rusiju.

Uzmimo za jedan primer da vi sasvim dobro govorite ruski. Ruski jezik je sličan srpskom i možemo se razumeti bez nekog velikog znanja, ali treba imati u vidu, da je ovaj jezik i te kako i različit, ako treba da se odradi tačan prevod mora se angažovati stručno lice. To stručno lice je prevodilac koji je završio ruski jezik, i bavi se tim poslom u ovlašćenoj agenciji.

Jedan dokument, koji je tačno preveden, nema nikakvu pravnu snagu, ako to nije učinilo lice koje je sudski prevodilac i tumač. Dakle, ovo lice mora da ostavi svoj pečat i da stavi potpis, da bi dokument mogao da se koristi pred nadležnim institucijama zemlje u koju nameravate da putujete, u ovom našem slučaju, to je Rusija.

Šta se najčešće prevodi? Razni su dokumenti koje ljudi donose kod sudskih tumača, i to su obično izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, te diplome, sertifikati, ugovori, punomoćja i još mnogo toga drugog.

Ako u Rusiju putujete radi posla, svakako će vam trebati overa nekih ugovora, koji moraju da budu maksimalno tačno i uredno prevedeni.

Dakle, postupak je takav da donosite originale da ih sudski tumač za ruski jezik pogleda, a posle toga vam biva saopštena cena, kao i rokovi u okviru kojih će se uraditi prevođenje i overa. Ukoliko vam se baš žuri i dokument mora da bude završen u roku od jednog dana, na primer, onda i cena shodn tome je viša, iz sasvim jasnih i razumljivih razloga.

U svim ostalim slučajevima, jedno lice koje je prevodilac preuzima dokument i radi prvi prevod, koji se naziva probnim. Ovaj prevod se prosleđuje dalje drugom prevodiocu, koji radi proveru svega, tačnosti, stila pisanja, koje mora da bude u duhu ruskog jezika.

Na kraju, ovaj prevod se dostavlja trećem licu koje samo vizuelno pregleda dokument i otiskuje pečat, te stavlja potpis. Na ovaj način, sudski tumač je završio svoj posao i vi ste dobili dokuement sa kojim možete da ostvarite svoja prava kod svih insititucija u Rusiji.

Običan čovek, kao što smo već naveli, čak i da perfektno govori i razume, piše na ruskom, ne može da radi prevode dokumenata, jer to ne bi bilo validno.

Zbog svega toga, ako se spremate na put u Rusiju, predlažemo da na vreme mislite i o ovom delu priče koji se tiče prevođenja dokumenata koji će vam tamo, kao stranim državljanima svakako biti potrebni. Javite se bolje na vreme, kako biste na miru sačekali datum putovanja. Poznato je da sve ljude hvata putna groznica, posebno pred tako daleke puteve, stoga je neophodno pripremiti sve na vreme, da vas samo sačeka u fioci i tada ćete zadovoljno otputovati.

Avatar
Pedja
AUTHOR
PROFIL

    Povezane objave

    Preporučujemo

    Top autori