Hrana za mikroorganizme

Hrana za mikroorganizme

Mikroorganizmi, kao i sva druga živa bića, da bi mogli obavljati svoje životne funkcije, moraju se hraniti

Mikroorganizmi, kao i sva druga živa bića, da bi mogli obavljati svoje životne funkcije, moraju se hraniti. Ishranom dobivaju materije koje su bitne za izgradnju svih komponenti njihovog tijela, a također tako dolaze i do izvora energije koja je neophodna za životne procese u ćeliji. Od posebnog je značaja sastav njihove hrane i načine njenog uzimanja (asimilacija). Rast, pokretljivost, metabolizam, sinteza proteina i mnogi ostali bitni ćelijski procesi zahtijevaju energiju. Najveći broj tih procesa zahtijeva izvor ugljika, jednog od temelja za sintezu ćelijskog materijala.

S obzirom na izvor energije (prema načinu njenog dobivanja), svi mikroorganizmi se mogu podijeliti u dvije kategorije:
a) fototrofi: dobivaju energiju od sunčeve svjetlosti fotosintezom i
b) hemotrofi: zavise od energije koja se dobiva cijepanjem molekularnih veza.

Izvori hemijske enerije su u pravilu organski spojevi (molekule koje sadrže C i H), kao npr. šećeri i amino-kiseline. Neki mikroorganizmi, međutim, energiju dobivaju iz anorganskih spojeva, posebno onih koji sadrže: N, Fe ili S.

Organizmi se mogu klasificirati i prema prirodnom izvoru ugljika:
– Heterotrofni organizmi: zahtjevaju određenu preradu ugljikovih spojeva za svoju prehranu. Ti spojevi mogu biti izvori ugljika (šećeri), azota (amino-kiseline), vitamina ili dr. faktora rasta. Heterotrofi dobro rastu u svakoj okolini sa izvorom prikladnih organskih ili ostalih izvora hrane.
– Autotrofni organizmi: Oni mogu sintetizirati sve ili gotovo sve esencijalne (bitne) organske tvari od anorganskih izvora ugljika. Oni u pravilu najbolje rastu u zemljištu i vodama.
I autotrofni i heterotrofni organizmi se mogu uzgajati i na vještačkim (umjetnim hranjivim podlogama, ako su osigurani svi hranjivi sastojci i uslovi rasta.
– Hipotrofni organizmi: Oni su ćelijski paraziti i rastu unutar žive ćelije domaćina. Hipotrofi uključuju biljne, životinjske i bakterijske viruse, kao i sve rikecije i klamidije.

S obzirom na prehranu, a prema izvorima ugljika i energije, što ih upotrebljavaju u njihovom metabolizmu, razdvojeni su autotrofi i heterotrofi u četiri tipa:
a) fotoautotrofi;
b) fotoheterotrofi:
c) hemoautotrofi;
d) hemoheterotrofi.

Najveći broj bakterija, uključujući sve patogene, čine hemoheterotrofi, a one energiju i ugljik dobivaju iz organskih spojeva.

U tabeli možete vidjeti klasifikaciju mikrobnih skupina na osnovu izvora ugljika i energije

tabela mikroorganizmi

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave