Znate li kako da stimulišete dijete da progovori?

Znate li kako da stimulišete dijete da progovori?

Kada dijete pokazuje prstićem na neki predmet, roditelji trebaju imenovati taj predmet, jer je to lingvistička informacija dana u najidealnije vrijeme.

Istraživači su otkrili da kod djece s oštećenjima mozga postoji direktna veza između  korištenja gestova kada pokazuju da nešto žele i razvoja govora. Isto tako, primijećeno je da djeca koja slabo koriste govor u ranoj dobi, slabo koriste i gestikulaciju. Ranom intervencijom bi se upotreba gestikulacije mogla stimulirati, a time i razvoj govora.  

Psihologinja Susan Goldin-Meadow koja je otkrila ovu vezu kaže kako će njezino istraživanje pomoći stručnjacima da praćenjem gestikulacije bebe otkriju hoće li biti  problema s govorom i prije nego što se poteškoće u govoru i pojave. Nadalje,  pomaganjem i poticanjem korištenja gesti, može se djetetu pomoći i u razvoju govora. 

Ovo vrijedi i za djecu koja imaju oštećenje mozga, ali i za one koji nemaju spomenuti zdravstveni problem. Geste reflektiraju brzinu učenja govora, a mogu ga i ubrzati.  Primjerice, kada dijete pokazuje prstićem na neki predmet, roditelji trebaju imenovati taj predmet, jer je to lingvistička informacija dana u najidealnije vrijeme. 

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave