Vrste prevođenja i potrebe korišćenja

Vrste prevođenja i potrebe korišćenja

U ovom tekstu govorimo o tome kakve sve vrste prevoda postoje i koji su najučinkovitiji kada je u pitanju određena aktivnost zbog kojih se poseže za prevodom.

Danase se engleski jezik veoma često koristi kao jezik sporazumevanja među svim ljudima sveta. Međutim, taj jezik ne znaju baš svi, a nekada je, da se ne bi izgubio smisao u prevodu, potrebno da se prevodi sa konkretnog jezika, a ne pomoću engleskog. U tom slučaju, angažuju se prevodilačke agencije, bilo da je reč o pisanim prevodima ili prevodima na skupovima, konferencijama, zvaničnim obraćanjima. U nastavku govorimo o tome kakvih sve vrsta prevoda ima i koji su najučinkovitiji kada je u pitanju određena aktivnost zbog kojih se poseže za prevodom.

Simultano prevođenje

Jedno od veoma teških i zahtevnih prevođenja jeste simultano. Zato ga postavljamo na prvo mesto među prevodima. Reč je o prevođenju koje se odvija na licu mesta kada se organizuju konferencije, radni sastanci, pa čak i suđenja ili venčanja. U ovom prevođenju suština je da prevodilac sedi u gluvoj sobi i putem slušalica ima auditivni, a putem monitora vizuelni kontakt sa govornikom. Tokom izlaganja, prevodilac sinhrono prevodi ono što govornici govore, pričajući u mikrofon. Oni koji jezik govornika ne razumeju, slušaju prevodiočeve reči najčešće pomoću bežičnih slušalica. Ovo je veoma efikasan način prevođenja, a preporučuje se da na dužim skupovima rade po dva prevodioca, kako bi mogli da se odmore.

Konsekutivno prevođenje

Može se reći da je reč o jednom od takođe težih vrsta prevođenja jer se sve odvija pamćenjem sekvenci koje izgovara govornik. Ovo je malo sporiji način prevođenja, a da bi se održao smisao, prevodilac mora da ima maksimalnu koncentraciju kako bi upamtio sve što je izrečeno.

U odnosu na simultano prevođenje, prednost ovoga je to što nije potrebna posebna oprema niti posebna prostorija. Ipak, mana mu je to što oduzima znatno više vremena.

Šišotaž prevođenje

Ovo je jedno od starijih prevođenja i nekada je bilo veoma popularno u diplomatskim misijama, ali i posetama jednog člana delegacije nekom većem skupu. Šišotaž je francuska reč koja podrazumeva šaptanje, pa bi doslovno ovakav način prevođenja bio šaptanje na uvo. Tokom razgovora prevodilac šapće prevod. Mana mu je to što može biti iritantno za ostale učesnike jer se i najtiši šapat katkad čuje. Prednost mu je, kao i kod gore pomenutog konsekutovnog to što ne zahteva nikakvu opremu. Kada je potrebno uštedeti neki dinar, pa makar to bilo na opremi, ovaj način je zaista dobar.

Sight prevod – sudsko prevođenje

Ova vrsta je nešto ređa od pomenutih, a njena suština je u tome što se prevodi sa pisanog na usmeni jezik. Naime, čitanje sa papira na kome je jedan jezik tako što se sriče na drugom, veoma je čest proces u sudnicama kada je potrebno pročitati optužnicu na stranom jeziku ili izvući neke odrednice iz dokumenata. Bilo kako bilo, ovo je najteža vrsta prevoda, a situacija postaje utoliko teža ukoliko prevodilac prethodno nije video dokument. Ovakva vrsta mogla bi se nazvati i „prevođenje s lista“ što je možda najopisniji način da se razume takav prevod. Dešava se nekada, da se zbog lošeg sporazumevanja, brakovi poništavaju, jer se jedan od partnera može „izvaditi“ na nepoznavanje jezika. Zato je bitno da na zaključenju brakova ovog tipa prisustvuju ovlašćeni prevodioci.

Avatar
Luka
AUTHOR
PROFIL

    Povezane objave

    Preporučujemo

    Top autori