Da bismo našim autorima dali do znanja da mislimo na njih, da rangiramo njihov uspjeh i trud, kreirali smo nekoliko medalja koje će govoriti više o njima. Tako da, imamo medalje od nižeg do najvisočijeg ranga, a koje govore ponajviše o tome koji su autori najaktivniji na portalu. Medalje koje imamo uvedene na portalu navešćemo u nastavku ovog teksta.

Rangiranje autora po broju objava

Autor koji je na portalu objavio 3 članka, dovoljan je dokaz da je započeo sa ozbiljnim pisanjem i da postoji velika mogućnost da će biti stalni autor novih tekstova na portalu.
Autor koji je na portalu objavio više od 10 članaka dobija medalju koju vidite lijevo.
Autor koji je objavio više od 50 članaka smatra se ozbiljnijim i dobija medalju koju vidite lijevo.
Ovu medalju dobija svaki autor koji objavi više od 100 članaka na našem portalu.
Autor koji je na portalu objavio više od 300 članaka dobija medalju prikazanu lijevo.
Autor koji objavi više od 500 članaka na našem portalu smatra se ozbiljnim i ukazuje mu se više privilegija na portalu, kao i moguće finansijsko ili tehnološko ulaganje u njegov rad.
Autor koji objavi preko 800 članaka dobija medalju prikazanu lijevo. Na kućnu adresu autora šaljemo prigodnu čestitku na dosadašnjem uspjehu i radu, kao i dređenu novčanu ili robnu nagradu.
Autor koji objavi prko 1000 članaka dobija medalju prikazanu lijevo. Autor na kućnu adresu dobija nagradu kao i čestitku za dosadašnji uspjeh. Autoru se ukazuju najveće počasti i poseban režim.

Rangiranje autora po vremenu rada na portalu

Autor koji dobije ovu medalju aktivan je samo punih mjesec dana.
Autor koji dobije ovu medalju znači da je na portalu aktivan svega nešto više od 3 mjeseca.
Autor koji je dobio ovu medalju znači da je aktivan na portalu nešto više od 6 mjeseci.
Autor koji je dobio ovu medalju znači da je na portalu aktivan više od godinu dana.
Autor koji je dobio ovu medalju znači da je aktivan više od 2 godine.
Autor koji dobije ovu medalju znači da je aktivan na portalu više od 3 godine.
Autor koji posjeduje ovu nagradu znači da je aktivan na portalu više od 4 godine.
Autor kome je dodijeljena ova medalja znači da je aktivan na portalu više od 5 godina.