Mravi koji surađuju uvijek prate vođu

Mravi koji surađuju uvijek prate vođu

Mravi su poznati po tome što mogu da nose stvari mnogo teže od njih samih, ali kada surađuju kao grupa mogu da prenesu enormno veću količinu hrane u gnijezdo. Ovaj kolektivni rad može biti proizvodom samo sofisticiranijim stepenom koordinacije, što je viđeno i kod nekih drugih životinja.

Podvih premještanja velike hrane u grupi zahtijeva da svaki mrav istovremeno podigne hranu i vukli na jednu stranu kako ne bi izazvali tegljenje hrane. Pitanje se postavlja kako oni odlučuju u kojem smijeru da krenu. Jedna pretpostavka je da svi mravi nosači slijede izviđačke mrave koji tegle prema pravom smijeru, a da ostali dakle samo prate.

Kao što se može vidjeti i na snimku, mravi idu po liniji manjeg otpora. A to da vođa zaista postoji je očito. Mravi koji dolaze i odlaze, dopremaju grupi određeni nivo informacija koje su im bitne za sigurniji transport hrane.

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave