Proizvodnja prirodnih ljekovitih sredstava i vrijeme branja

Proizvodnja prirodnih ljekovitih sredstava i vrijeme branja

Za proizvodnju droga, veoma je važno dobro poznavanje gajenja ljekovitog bilja, zatim sakupljanja, sušenja, rezanja sitnjenja, pakovanja i čuvanja.

Gajenje ljekovitog bilja

Velika medicinska i terapijska vrijednost biljnog svijeta, vrijemenom je nametnula potrebu da se iz obilja biljnih vrsta gaje one koje sadrže najviše ljekovite supstance koje se mogu lahko sakupljati, sušiti, presađivati i one koje su ekonomičnije.
Nekada se smatralo da jedino samonikle biljke imaju određenu medicinsku vrijednost, međutim, vrijemenom se dokazalo da i gajene biljke ne zaostaju. Veliku ulogu u gajenju ima pravilan odabir biljnih vrsta, podešavanje zemljišta, klima, razna đubriva.

Branje bilja

Vrijeme i način branja i sakupljanja ljekovitog bilja veoma su značajni da bi dobili kvalitetnu drogu. Pravilo je da se biljke skupljaju po lijepom vrijemenu, zato što po kiši biljke imaju vlage. Vrijeme sakupljanja je različito za različite biljke. Biljke treba da bere stručno lice. Jedno lice može u toku dana da bere i sakuplja samo jednu biljnu vrstu, da ne bi došlo do miješanja.
Biljke treba da budu čiste, odnosno bez primjesa. Bilje dalje treba razvrstavati u vreće, korpe i istog dana pripremati za sušenje. Ako se bilje u sirovom stanju ostavi preko noći ili duže, ono mijenja hemijski sastav, boju, ako se ne može sušiti istog  dana, onda se treba rasporediti u tanke slojeve u prostorijama gdje je obezbjeđeno provjetravanje.
Cvjetovi se beru kad biljka tek počne da cvjeta. Ako se sakupljaju procvjetali cvjetovi, njihova vrijednost je mnogo manja, pa je i manja procjena eterskog ulja.
Lišće se bere kad je najkrupnije i najsočnije, jer tada sadrži najviše ljekovite supstance. Kasnije kada biljka procvjeta, sokovi struje u cvijet i to daje na štetu lišća. Nije dobro brati lišće suviše mlade biljke jer je nedovoljno razvijen.
Herba se bere kada biljka treba da procvjeta ili je u prvom cvatu.
Plodovi treba ih brati i skupljati kada su potpuno zreli.
Mesnati plodovi beru se kada su sasvim zreli sa izuzekom maline, kupine, ribizle i šipka. Oni se počnu skupljati prije potpunog sazrijevanja, npr. šipak tada sadrži najviše C vitamina.
Podze ni organi vade se ili skupljaju u jesen ili u rano proljeće.
Kora uglavnom se skuplja u rano proljeće, prije nego što biljka olista i kada sadrži najviše sokova.

Sušenje ljekovitog bilja

Prije sušenja ljekovitog bilja postoje određeni kriteriji kojih se proizvođač mora pridržavati. Sakupljeno sirovo bilje treba što prije sušiti. Sušenje nježnijih dijelova biljke (list, cvijet) obavlja se na promajnom mjestu, u hladovini a nikako na suncu. Sušenje se mora obavljati i u posebnim sušionicama i tada je najbrže. U njima se može regulisati potrebna temperatura, a to je značajno jer svaka biljka ima optimalnu temperaturu sušenja. Ako se sušenje obavlja nestručno, droga gubi na svojoj vrijednosti. Sakupljeno bilje se rasporedi na hartije, daske. Podvrgavaju se promaji i određenoj temperaturi da bi došlo do oslobađanja vlage. Biljke treba često prevrtati.

Rezanje i sitnjenje droga

Droge dolaze u promet u različitim oblicimai veličinama. Mogu doći kao cijeli biljni organ, ili u komadima određene veličine. Imamo 3 vrste usitnjenosti:
1.    grubo sječenje,
2.    polusitno sječenje,
3.    sitno sječenje.
Prvo se obavlja rezanje dok je biljka još uvijek malo svježa, a kad se potpuno osuši, onda ide sitnjenje. Rezanje se ovavlja različitim uređajimai noževima koji mogu biti na električni pogon ili obične ručne mašine.

Stabilizacija droga

Mnoge droge su prilikom sušenja nestabilne i mijenjaju svoj sastav, odnosno dolazi do razaranja aktivnog principa. Da bi se to izbjeglo pribjegava se stabilizaciji droga postupkom brzog sušenja na povišenoj temperaturi.

Pakovanje i čuvanje droga

Mnoge droge se mogu duže čuvati a neke imaju ograničeno vrijeme čuvanja, najščešće 1 godinu. Usljed dužeg čuvanja droga gubi svoj kvalitet. Izuzetak je frangulae cortex ili krušina. Ova biljka treba prvo da odstoji i godinu i tek se onda može koristiti zato što ima previše aktivnog principa i potrebno je da se sve to slegne.  Ova biljka se nalazi u čajevima za mršanje.
Poslije sušenja droga se zapakuje i čuva na suhom mjestu da bude čista i na provjetrenom mjestu. Cvjetovi, lišće pakuju se u metalne kutije koje se hermetički zatvore. Mogu se čuvati i u manjim ili večim kesama od deblje hartije koje su sa unutrašnje strane obložene impregniranom hartijom. Na taj način se sprečava isparavanje eteričnih ulja iz droga i ono štiti od vanjskih faktora, prožeta je nepropusnom tvari.

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave