Proračunavanje potrebne vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Proračunavanje potrebne vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pri projektiranju sistema za navodnjavanje potrebno je poznavati potrebe uzgajanih kultura za vodom na određenom području. Na temelju proračuna potreba kultura za vodom i proračuna raspoložive količine vode utvrđuje se manjak vode u tlu za svaku kulturu, odnosno potreba navodnjavanja. Ako je poznata veličina površine na kojoj će se uzgajati pojedina kultura moguće je izračunati ukupni nedostatak vode za datu površinu.

Za izračunavanje potreba vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura korišteni su klimatski podaci meteorološke postaje Poreč, za razdoblje od 1981. do 2005. Prosječni mjesečni klimatski elementi: temperatura zraka, relativna vlaga zraka, srednja brzina vjetra i insolacija koristili su se za izračunavanje referentne evapotranspiracije (ETo), prema Penman-Monteith metodi, pomoću računalnog programa CropWat-verzija 5,7 (Smith, 1992.). Mjesečne vrijednosti oborina koristile su se za izračunavanje prosječne vrijednosti oborina i vjerovatnost prekoračenja godišnjih količina oborina od 75%. Za izračunavanje korisnih oborina koristila se metoda United States Bureau of Reclamation (USBR). Evapotranspiracija kulture određena je na temelju referentne evapotranspiracije i pripadajućeg koeficijenta potrošnje vode ili koeficijenta kulture u određenom stadiju njezina razvoja.

tabela lucernaPilot projekt Červar-Porat-Bašarinka obuhvaća ukupnu površinu od 605 ha. Navodnjavanje bi se primjenjivalo na površini od 555 ha (91,8%) na kojoj bi se uzgajale lucerna, povrtlarske kulture (rajčica i kupus), vinova loza te višegodišnje drvenaste kulture (maslina i breskva), dok se ne bi navodnjavala površina od 50 ha (8,2%) na kojoj bi se uzgajale ratarske kulture pšenica i ječam. U tablici 1. prikazan je predviđeni plodored i zastupljenost kultura u plodoredu za razdoblje od 2016. do 2018.

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave