Šta raditi u vrijeme šarka

Šta raditi u vrijeme šarka

Zavisno od toga da li se radi o sortama ranijeg ili kasnijeg zrenja, šarak se javlja od početka do kraja augusta.

Početak sazrijevanja grožđa ispoljava se i promjenom boje pokožice, pa se zato ova faza u razvoju vinove loza naziva šarak. Zavisno od toga da li se radi o sortama ranijeg ili kasnijeg zrenja, šarak se javlja od početka do kraja augusta. Od početka pojave šarka pa do potpunog sazrijevanja bobica potrebno je da protekne od 20 do 50 dana, što zavisi prvenstveno od sorte, ali i temperaturnih uslova.

U ovom periodu veoma je važno grožđu obezbijediti optimalne uslove razvoja. Praksa je, naime, pokazala da u godinama kada uoči početka sazrijevanja grožđa (pojave šarka), padnu obilnije kiše, krupnoća bobica se veoma povećava, a rod postaje obimniji i kvalitetniji. I obrnuto, suša umanjuje prinos i kvalitet. Zbog toga je u ovom periodu čokotima prijeko potrebna voda.

Kako preporučuju stručnjaci, u našim uslovima navodnjavanju vinograda treba pristupiti u tri navrata – u fazi lastarenja, odmah poslije cvjetanja i u fazi šarka. Iako je ova posljednja faza navodnjavanja za prinos i kvalitet grožđa najvažnija, treba biti veoma oprezan. Naime, višak vlage pred sazrijevanje, može vrlo negativno da se odrazi na kvalitet roda. Zato je pravilo da se sorte bez obzira na intenzitet suše, prestanu navodnjavati otprilike 20-25 dana prije berbe.

Ako loza u ovo vrijeme nije izrazito ugrožena nedostatkom vlage, ipak joj na neki način treba pomoći da prebrodi sušni period. Pored uklanjanja suvišne zelene mase (zalamanjem), koja pospješuje transpiraciju i gubitak vlage, valja preduzeti i druge mjere. Tako, na primjer, redovna zaštita vinove loze od bolesti i štetočina, koja se obavlja preparatima rastvorenim u mnogo više vode, prija i pogoduje lozi. Zaštita se obavlja isključivo u predvečernjim satima, da kapljice vode sa lišća ne bi isparile. Osim toga, ne treba zaboraviti da se kapljice na lišću pod dejstvom sunčeve svjetlosti ponašaju kao sabirna sočiva, pa mogu da izazovu ožegotine.

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave