Katalozi i brošure – najefikasnija promocija prodaje proizvoda

Katalozi i brošure – najefikasnija promocija prodaje proizvoda

Privlačenje što većeg broja kupaca inovativnim marketinškim rešenjima je primarni cilj mnogih današnjih kompanija.

Među najdelotrvornijim promotivnim rešenjima savremene kupoprodaje su katalozi i brošure, ništa manje no što je to bilo u prethodnom veku, ako ste pomislili da je napredovanje tehnologije ove tradicionalne reklame potisnulo u drugi plan, varate se. I dalje su rasprostranjeno sredstvo tržišne komunikacije i njihov zadatak je da ubede kupca u originalnost i njegovu potrebu za takvim proizvodom ili uslugom, da stvori pozitivno mišljenje o određenom brendu. Da bi one uspešno ispunile svoj cilj, prvenstveno je neophodna kvalitetna i jedinstvena izrada i štampa kataloga i brošura.

Značaj  kataloga i brošura u reklamiranju i  prodaji proizvoda

U reklamiranju je danas dominantno digitalno oglašavanje, međutim, ne treba zanemariti klasično reklamiranje u katalozima i brošurama, zato što je taj vid reklame daleko neposredniji, ilustracije doprinose tome da se kupci vežu za proizvode, svaka kompanija treba da posveti posebnu pažnju izradi i štampanju kataloga i brošura. Sadržaj kataloga i brošure zavisi isključivo od potreba  prodavaca i proizvođača i želje da ovim alatom marketinga poboljšaju svoju prodaju, a samim tim i proizvodnju. Ova vrsta reklame posebno se koristi uoči nekih manifestacija ili sajmova, zato što proizvođači tada imaju priliku da tada predstave proizvode širokoj grupi potrošača. Katalozi i brošure slikovito menjaju živu reč proizvođača ili prodavca, zato što se u njima pored slike proizvoda, uvek nalaze osnovne informacije o karakteristikama proizvoda, o količini i tipovima usluga. Za potrošača je najvažnije što na stranicama kataloga i brošura može naći informacije o cenama, akcijama i popustima, ali i o mogućnostima plaćanja i dostavi.

Dizajniranje kataloga i brošura 

Katalog i brošura koriste se da se lakše i brže dospe do kupaca. Izrada i štampanje kataloga i brošura zavisi od koncepta koji prodavac želi da postigne, a koji je rezultat istraživanja tržišta, ispitivanja konkurencije i praćenja zahteva ciljne grupe kupaca. Štampanje sledi tek nakon odgovarajuće pripreme i dizajna kataloga i brošure. Dizajn mora da zadovolji profesionalan, efektivan i originalan pristup reklamiranju. Vrlo je bitan ozbiljan pristup dizajnu kataloga i brošure, sa akcentom na fotografijama i tekstu, a bez agresivnih reklama i napadnih boja.

Izrada i štampanje kataloga i brošura

Za izradu i štampanje kataloga i brošura najvažnije je da se odabere format, materijal za štampu i ovim štampanja. Format je zastupljen u različitim veličinama, a stranice se najčešće povezuju koričanjem ili pomoću heftalice. Štampa se ofset ili digitalnom štampom, unutrašnje stranice se najčešće štampaju u različitim dimenzijama na papiru A3, A4, A5, A6, a korice na papiru od 300 grama sa doradom i plastifikacijom. Na rok izrade utiču zahtevi, specifikacija i tip štampanja i tiraž. Duži je rok ukoliko se štampa veći tiraž, obično se onda radi ofset štampom, a ako je manji tiraž, radi se digitalnom i onda je kraći rok izrade. Mogu biti horizontalno i vertikalno orjentisane, sve zavisi od zahteva i želje klijenata. Važno je samo izradu i štampanje kataloga i brošura poveriti štampariji koja će uslugama zadovoljiti sve zahteve i doprineti da proizvodi i usluge lakše dođu do kupaca.

Avatar
Marko
AUTHOR
PROFIL

    Povezane objave

    Preporučujemo

    Top autori