• U ČEMU SE OGLEDA ULOGA I PRIMENA RELEJA?

    U ČEMU SE OGLEDA ULOGA I PRIMENA RELEJA?0

      Kao električne komponente, releji imaju višestruku primenu. Sastavni su deo električnih instalacija i kao takvi čuvaju opremu i uređaje od kvarenja i strujnih udara. Zbog zaštitne uloge i povoljne cene, a usled tehnološkog napretka, njihova se upotreba svakodnevno širi. ČEMU SLUŽE? Predstavljaju delove elektronske opreme kojima se rad strujnih kola pokreće ili prekida. Postavljaju

    PROČITAJ

Pretraži


Zadnje objave

Top Autori