Upotreba grafitnih olovaka u modernom dobu

Prve olovke za pisanje bile su ispunjene grafitom, čija je debljina značila
dugotrajnost i kvalitet pisanog otiska. Daljim razvojem tehnologija i otkrića, korišćene su
hemijske olovke u raznim bojama, da bi moderno doba donelo računare i elektronski otisak
pisanog materijala. Iako su tehnologije zapostavile upotrebu olovaka u kancelarijama, školske
klupe su mesta sa najvišom upotrebom olovaka kao alata za pisanje.

Upotreba grafitnih olovaka tokom obrazovanja

Unutrašnjost olovki za pisanje i učenje prvih slova, ispunjena je grafitom. Grafit se smatra veoma postojanim materijalom, pri čemu su kombinaciojm drveta i grafita nastale grafitne olovke. Ukoliko je unutrašnji sadržaj grafita ispunjen i glinom, navedena mešavina određuje tvrdoću i kvalitet olovke.

Svetli otisak nakon upotrebe grafitne olovke, znači veći procentualni sadržaj gline i veću tvrdoću olovke. Mekše olovke u osnovi sadrže više grafita uz ostavljanje tamnijeg traga. Na svakoj grafitnoj olovci, istaknuta je debljina mine. Za pisanje se savetuje upotreba mekših olovaka, koje pored pisanja, odlično služe za senčenje i crtanje. Tokom školskog obrazovanja, učenici koriste HB grafitne olovke.

Najveća primena grafitnih olovaka tokom ranijeg perioda obrazovanja, predstavljala je umetničko izražavanje kroz slikanje i senčenje. Dobro ucrtanim skicama preciznom olovkom od grafita, čini osnovni korak likovnog dela. Za kvalitetno umetničko delo, neophodna je skica sa konturama i jasnim obrisima likova.

Grafitne olovke u bojama

Grafitne olovke se međusobno razlikuju po tonalitetu boje i sadržaju gline. Bojice predstavljaju raznobojne grafitne olovke, čija primena označava umetničko izražavanje. Uglavnom je srž ovakvih grafitnih olovaka sa sadržajem akvarel nijansi. Sam naziv akvarel označava upotrebu vode za aktiviranje raznobojnog otiska. Ukoliko se na grafitnom crtežu označavaju nežni tonovi boja malih povšina, onda se savetuje upotreba pastelnih boja.

Kvalitet čistih grafitnih olovaka ili onih sa bojom, zavisi od unutrašnjeg sadržaja i drveta za njihovu izradu. Neophodan je odabir kvalitetnih i postojanih materijala koji određuju tvrdoću olovke. Olovke u bojama se isključivo kupuju u originalnoj ambalaži, time se izbegavaju kopije pravih proizvođača.

Osnovne vrste dostupnih grafitnih olovaka

Grafitne olovke se izrađuju u takozvanim drvenim zaštitnim kutijama, čijom se upotrebom zarezača troši unutrašnji sadržaj. Olovke od grafita mogu biti meke ili tvrde, zavisno od gradacije označavaju se kao umereno ili srednje tvrde oznakama M,T,B, H. Deca školskog uzrasta isključivo koriste HB olovke, označene kao fine za pisanje, čija mekoća olakšava ostavljanje pisanog otiska.

Većina grafitnih olovaka u današnjem vremenu, zamenjena je takozvanim patentarama, koje se u odnosu na grafitne, razlikuju po debljini unutrašnjeg grafita i trajnosti zaštitne kutije. Grafitne olovke je neophodno često zarezivati, kako bi zaoštreni vrhovi ostavljali kvalitetan pisani trag. Patentare poseduju unutrašnje mine, koja zahteva zamenu nakon potrošnje, pri čemu spoljašnja kutija odnosno olovka ostaje ujednačena.

Grafitne olovke, na osnovu načina upotrebe spadaju u potrošan materijal za pisanje. Stoga se često koriste za crtanje, senčenje i izražavanje kreativnosti u radu. Njihova upotreba i tvrdoća, našla je primenu u izradi arhitektonskih planova. Ahrihetktonski planovi zahtevaju oštre ivice olovaka, koje će ostaviti jasan otisak.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor