Kako funkcioniše solarna toplotna klima?

Hibridna solarna klima, poznata i kao solarna toplinska klima je revolucionarni sistem koji koristi toplinsku energiju iz Sunca kao ispomoć efikasnom kompresoru čime se uvelike smanjuje trošenje energije. Kao i kod tradicionalnih centralnih klima uređaja postoji kompresor i isparivač, odnosno vanjska i unutrašnja jedinica, ali uz to postoji i solarni toplinski kolektor koji je postavljen na krovu kuće.

Prema proizvođaču sistema solarna toplinska klima uzima visoko efikasni 16 SEER kompresor koji je adaptiran na način da cirkulira rashladni medij do solarnog kolektora. Solarni kolektor, koji je napravljen od staklenih cijevi, zagrijava rashladni medij na visoku temperaturu čime se olakšava posao kompresora, te se smanjuje korištenje energije.

Konvencionalni sistem za rashlađivanje koristi kompresor (koji troši električnu energiju) da stlači rashladni medij, te ga ugrije na temperaturu od otprilike 170 stupnjeva celzijusa. Onda isti putuje kroz kondenzator gdje se pretvara iz plina u zasićeni plin (djelomična tsolarna klimaekućina). Ovo se uglavnom događa na kraju kondenzatora. Nakon toga zasićeni plin prolazi kroz uređaj za ekspanziju koji omogućuje rashladnom mediju da ponovno postane plin. Jednom kada se proces dogodi medij može apsorbirati toplinu iz zraka koji prolazi kroz unutrašnjost klime. Nakon toga se rashladni medij vraća u kompresor gdje započinje cijeli ciklus iznova.

Solarna toplinska klima koristi istu osnovnu opremu kao i konvencionalni sistem, s time da se između kompresora i kondenzatora postavlja specijalizirani solarni kolektor. Primarna zadaća kompresora je zagrijati i staviti pod tlak rashladni medij. Što je on topliji to je sistem efikasniji. Solarna toplinska kima koristi visoko efiaksni vakuumski kolektor koji koristi energiju Sunca za zagrijavanje rashladnog medija na otprilike 280 stupnjeva celzijusa više nego što ga se zagrijava sa električnom energijom. Time se postiže veća efikasnost rashladnog medija bez dodatnih pokretnih dijelova ili motora. Zahtjevi za energijom kompresora se time smanjuju zbog povećane brzine pretvorbe plina u tekućinu. Plin se kondenzira u zasićeni plin u prvoj trećini kondenzatora, te stoga rashladni medij dolazi u stanje ekspanzije skoro kao tekućina. Rashladni medij je stoga efikasniji u apsorpciji toplini čime omogućuje isporuku hladnijeg i sušeg zraka u prostor koji rashlađuje.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Autor

Zanimljivosti se bave pisanjem privlačnih i edukativnih članaka, istražujući raznovrsne teme s dubokim razumijevanjem i živopisnim stilom pisanja. Naš profil odražava strast prema donošenju informacija na zanimljiv i pristupačan način, potičući čitatelje na učenje i razmišljanje.