Koji smerovi su najtraženiji na vanrednom školovanju

Učenici koji su stekli pravo ili su se odlučili na vanredno školovanje nemaju obavezu prisustvovanja nastavnim jedinicama. Školsko gradivo pripremaju sami, a lično se pojavljuju samo na ispitima i/ili konsultacijama. Konsultacije su dostupne u većini škola i telefonskim putem ili online, u trećini fonda časova. Pravo na vanredno školovanje imaju učenici koji su stariji od 17 godina. Oni zbog broja godina ne mogu biti redovni učenici, te im se vanredno školovanje naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom škole.

Prilikom stupanja na vanredno školovanje, polaznici se najčešće odlučuju za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Prekvalifikacijom stepen obrazovanja ostaje isti, a menja se profesionalno usmerenje polaznika. Dokvalifikacijom se unapređuje stepen obrazovanja – polaznik polaganjem razlike ispita dobija diplomu četvrtog odnosno petog stepena.

Dokumenta koja su potrebna za upis na vanredno školovanje su sledeća:
· Overene fotokopije svedočanstava svih prethodno završenih razreda
· Overena fotokopija diplome
· Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
· Overena fotokopija lične karte (ako je lična karta sa čipom treba da bude očitana)
· Overena fotokopija vozačke dozvole (potrebna je za sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje)

Srednja stručna škola Novi Sad jedna je od škola u kojima je vanredno školovanje omogućeno svim polaznicima. Razlozi zašto se učenici odlučuju na vanredno školovanje su raznoliki. Neki žele da nastave sa školovanjem tamo gde su jednom stali, dok neki žele da napreduju i profesionalno se usavrše. Neretko se polaznici odlučuju za ovaj vid edukacije kako bi lakše došli do posla.

Smerovi koji su se pokazali kao najpopularniji su sledeći:

Vozač motornih vozila

Srednja stručna škola Novi Sad između ostalih smerova nudi polaznicima i upis na smer vozač motornih vozila. Ovaj smer je idealan za sve ljubitelje vožnje i motornih vozila. Vozač motornih vozila vrši prevoz putnika i robe. Dobro je upoznat sa svim pravilima saobraćaja, saobraćajne psihologije i osnovama transportnog prava. Uvek mora biti u toku sa stanjem na putevima i mora imati odličnu prostornu orijentaciju.

Školovanje za ovaj smer traje tri godine. Polaznik dobija zadatke u vidu teoretskog gradiva, a pohađa i praksu. Dobija dozvole za upravljanje motornim vozilima B i C kategorije.
Vozači motornih vozila su izuzetno traženi za rad u zemlji i inostranstvu, a osobe sa diplomom imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na amatere.

Automehaničar

Automehaničar kontroliše rad automobila i kamiona, utvrđuje i popravlja kvarove. On mora dobro poznavati osnove rada motora, toplotne i hidraulične zakone i procese. Automehaničar vrši servis motornih vozila, u okviru kog proverava ispravnost i prilagođava delove, kako bi sprečio nastanak mogućih kvarova. U radu se služi ručnim i električnim alatima, dizalicama, brusilicama. Može biti specijalizovan za jednu vrstu vozila ili može da vrši servis i popravku svih tipova vozila.

Automehničar je perspektivno zanimanje, sa velikim brojem mogućnosti za zaposlenje: samostalne automehaničarske radnje, ovlašćeni servisi, agencije za registraciju i tehnički pregled vozila samo su neke od njih. Sva preduzeća koja vrše usluge transporta ili preduzeća sa sopstvenim voznim parkom potražuju usluge automehaničara. Srednja stručna škola Novi Sad vrši upis polaznika na smer automehaničar, a školovanje uključuje teorijsku nastavu u vidu opštih i stručnih predmeta, kao i neizostavnu praksu.

Instruktor vožnje

Srednja stručna škola Novi Sad je mesto gde možete vanrednim školovanjem doći do zvanja instruktora vožnje. To je peti stepen obrazovanja. Uslov za prekvalifikaciju je završena srednja saobraćajna škola, u trajanju od tri ili četiri godine. Polaznici moraju imati 21 godinu starosti, vozačku dozvolu B kategorije, bar dve godine iskustva u poslovima drumskog saobraćaja i lekarsko uverenje.

Posao instruktora vožnje je dinamičan, odgovoran i zanimljiv. Ako ste razmatrali mogućnost da vanrednim školovanjem dođete do ove diplome, posao nećete čekati dugo, jer se auto škole, zbog velike potražnje, otvaraju svakog dana.

Ekonomski tehničar

Smer ekonomski tehničar jedan je od traženijih smerova u poslednje tri decenije. Mogućnost zaposlenja je velika, a ekonomski tehničari mogu raditi u bankama, kompanijama, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima, ministarstvima itd. Mogu pokrenuti i vlastitu delatnost u vidu knjigovodstvene agencije.

Učenici vanrednim školovanjem za smer ekonomski tehničar stiču znanja iz oblasti ekonomije, marketinga, računovodstva, knjigovodstva, poslovne korespodencije i informatike. Iako školsko gradivo pripremaju kod kuće, učenici prisustvuju praktičnoj nastavi u državnim i privatnim preduzećima, gde u praksi primenjuju stečena znanja. Srednja stručna škola Novi Sad u ponudi ima vanredno školovanje za ovaj perspektivni smer.

Konobar

Dobri, profesionalni konobari su uvek traženi. Od njih se očekuje održavanje inventara i briga o gostima od momenta kada uđu u lokal, do momenta kada iz lokala izađu. Konobar mora biti pedantan, uredan, prijatan, nenametljiv, kulturan. Poželjno je da zna bar jedan strani jezik.
Vanrednim školovanjem možete postati profesionalac u ovom poslu. Možete birati između trećeg i petog stepena. Petim stepenom stičete zvanje konobara specijaliste.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor