Putno osiguranje kao važan deo planiranja živopisnih ili radnih putovanja

Kompletna organizacija odlaska na putovanje zahteva vreme, razmišljanja, donošenje odluka, planiranje i kreiranje raspoloživog budžeta. Bilo da se u drugoj zemlji provodi svega nekoliko sati, dana, ili čak duži vremenski period, važno je obezbediti pokriće eventualnih rizika do kojih može doći. Putno osiguranje upravo je važan saveznik odlaska na privatni ili put poslovne prirode, bilo koje udaljenosti, perioda zadržavanja i drugih svojstava.

Kada se razmatra i planira turistički aranžman ili poslovni sastanak, važno je razmišljati u pravcu da u svakoj zemlji treba da bude obezbeđeno putno osiguranje, jer je to način da se svi potencijalni rizici svedu na minimalnu meru i u slučaju nezgode brzo i lako nadoknade. Jednostavno, putno osiguranje pruža sigurnost, pokriće adminitrativne procedure i kompletno zbrinjavanje u slučaju da dođe do nezgode tokom trajanja putovanja.

Putno osiguranje – za kilometre i milje udaljenosti na bezbrižan i pouzdan način

Usluga koje pružaju profesionalne kompanije pod nazivom putno osiguranje podrazumeva da se klijenti obezbede u slučaju da tokom trajanja putovanja dođe do saobraćajne ili druge nezgode, kao i štete koja zahteva ambulantno ili bolničko zbrinjavanje, tretmane i lečenja, uz rešavanje administrativnih pitanja. Kako je učestovovanje u svim vidovima saobraćaja potpuno nepredvidivo, čak i uz maksimalan stepen odgovornog ponašanja može se dogoditi nezgoda usled neobazrivosti drugih lica.

Sve troškove koji nastaju u inostranstvu, kao što je na primer prijem u ambulantu, zadržavanje u bolnici, lečenje i potrebni lekovi, zatim terapije i tretmani, kao i sve drugo što je potrebno da bi se lica u oporavljenom stanju vratila u matičnu zemlju, nadoknađuje osiguravajuća kompanija. Pored toga, ukoliko je potrebno angažovanje advokata, razmatranje i tumačenje dokumentacije, priprema administrativnih procesa, predstavnici osiguranja mogu biti zaduženi i za taj deo posla.

Kako danas funkcioniše putno osiguranje?

Kao i svaki drugi tip srodne usluge, putno osiguranje se zasniva na podnošenju zahteva, a na osnovu toga sklapanju ugovora između društva i klijenta, odnosno dobijanju polise za određene rizike koji se okvirno ili precizno unapred definišu. Istovremeno, određuje se visina premije osiguranja koju klijent može da uplati jednokratno, ili u ratama, u skladu sa dogovorom sa predstavnikom osiguravajućeg društva. Kompanije uglavnom definišu grupe zemalja u kojima važi data polisa za putno osiguranje, sa ciljem da što veći deo sveta bude pokriven, što može biti i nekoliko dostupnih ponuda između kojih će klijenti odabrati one koje im najviše odgovaraju.

Premija zavisi od konkretne zemlje, rizika, udaljenosti, broja godina osiguranog lica i drugih faktora. U slučaju da do nekog od osiguranih rizika dođe tokom boravka na međunarodnom putovanju bilo kojeg karaktera i dužine trajanja, osiguravajuće društvo ima zadatak da nadoknadi nastale troškove. Ono što je nekad potrebno, jeste da osigurana lica prikupe svu dokumentaciju koja potvrđuje nastanak troškova, u slučaju da ih nije moguće poslati društvu elektronskim putem, ili bi to usložnjavalo administrativne procese.

Komforni i ležerni odlazak na putovanje može da bude realnost ukoliko se blagovremeno isplanira, organizuje i obezbedi uz putno osiguranje. Veoma je značajno osigurati zbrinjavanje, pomoć, nadoknadu troškova i kompletnu podršku u slučaju da dođe do određenih nezgoda u drugoj zemlji. Sve to, efikasno i potpuno obezbeđuje putno osiguranje, kao savremena usluga koja je sve zastupljenija kod ljudi kojima je gotovo svakodnevnica prelazak granica različitih zemalja.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor