Šta je coaching akademija i kome je namenjena?

Dvadeset i prvi vek je sa sobom doneo veliki broj promena i novina, kako u svakodnevnom, privatnom životu, tako i u poslovnom svetu. Tako, krećući se u poslovnim krugovima, ali i u krugovima ljudi koji intenzivno rade na sebi i svom ličnom razvoju, često čujemo termine kao što je coaching (koučing) i coaching akademija. Ljudi sve češće govore o njima i o njihovim benefitima. Ukoliko su za vas ovi pojmovi nepoznanica, pročitajte naredne redove i upoznajte se sa ovim terminima, njihovim značenjem i brojnim pozitivnim stranama. 

Šta je Coaching?

Coaching odnosno koučing se najčešće definiše kao proces rada koji ima za cilj da poboljša klijentove rezultate i performanse, primenom različitih znanja i veština. Najčešće je to rad jedan na jedan i usmeren je na oslobađanje ljudskog potencijala za stvaranje novih i kreativnijih ideja, modela i ponašanja koji će dovesti do uspeha. Kao centralni, ključni element koučinga uzima se razvoj individue, a on se definiše kao kontinuirani proces rasta i učenja.

Dakle, ako bi trebalo definisati coaching u jednoj rečenici, onda bi rekli da je to proces koji ima za cilj lični i profesionalni razvoj pojedinca preko njegovih trenutnih okvira. Coaching posmatra ponašanje svog klijenta u određenoj, trenutnoj situaciji i pomaže mu da poboljša svoje sposobnosti, kapacitete i veštine u datoj situaciji. Coach, odnosno osoba koja vodi coaching akademiju, je neutralna osoba koja nema lične interese i ciljeve u vezi sa situacijom u kojoj se nalazi klijent, što joj omogućava da se potpuno posveti svom klijentu i pronalaženju najboljih rešenja za njega. Treba napomenuti da je coaching lični, strogo poverljiv proces koji se može odvijati samo u okviru iste takve sredine. 

Coaching nije isto što i psihoterapija i konstalting

Coaching treba razlikovati od konstaltinga u kojem klijenti dobijaju gotova rešenja za svoje probleme, terapije u kojoj se klijenti fokusiraju na probleme iz prošlosti, kao i od sportskog coaching-a u kome su jasno definisani dobri i loši rezultati. 

Kome je namenjena coaching akademija?

Coaching akademija je namenjena svim onim pojedincima koji se nalaze na velikim prekretnicama, okruženi izazovima, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Coaching vam može pomoći ukoliko se suočavate sa različitim poslovnim krizama, imate probleme pri upravljaju timovima, promenama ili se suočavate sa manjkom motivacije koja utiče na obavljanje vaših zadataka na radnom mestu. Takođe, ukoliko ste izloženi stresu, imate mentalne blokade koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, ili lako stupate u konfliktne situacije, coaching akademija može biti izvor brojnih rešenja za vas. 

Kojim temama se možete baviti na coaching akademiji?

Coaching akademija koja obuhvata niz različitih treninga omogućava pojedincima da se bave brojnim temama:

  • Definisanje i postavljanje ličnih ciljeva i mogućnosti
  • Definisanje vrednosti kojima se teži
  • Planiranje karijere
  • Pronalaženje novih ideja i rešenja
  • Pronalaženje potencijala i podrške
  • Strategije odlučivanja
  • Stilovi rukovođenja koji su put ka ostvarivanju ciljeva
  • Zamena ograničavajućih ponašanja novim, obrascima ponašanja koji vode do uspeha

O tome koje od ovih teme ćete obrađivati, na kojim pojedinačnim ciljevima ćete raditi i koliko intenzivno, zavisi samo od vas i od toga kakve rezultate želite da postignete tokom coaching akademije.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor