Manje igračaka je bolje za dijete. Zašto?!

Manje igračaka je bolje za dijete. Zašto?!

Igračke nisu isključivo igračke, stvorene radi igre. Osim te primarne uloge, one čine gradivne blokove za budućnost našeg djeteta. Oni uče našu djecu o svijetu i o sebi. One šalju poruke i izgrađuju sistem vrijednosti. Ovako bi trebalo svaki mudar roditelj da misli o igračkama koje kupuje svojoj djeci.

Mudri roditelji isto tako razmišljaju i o broju igračaka koje su djeci date. Dok većina roditelja u vijeku konzumerizma natrpava igračkama sobe do plafona, mudri roditelji znaju da će ograničavanje broja igračaka naučiti djecu drugim stvarima.

1. Djeca uče da budu kreativna

Previše igračaka sprečiće djecu da u potpunosti razviju maštovitost. Dvoje njemačkih zdravstvenih radnika (Strick i Schubert) sproveli su eksperiment u kome su u jednom vrtiću uklonili sve igračke na tri mjeseca. Iako je dosada kod djece u toku početne faze eksperimenta bila očigledna, ubrzo su počela da koriste maštu da izmisle igre, zaboravljajući na dosadu i odsustvo igračaka.

2. Djeca sa manje igračaka razvijaju dužu koncentraciju

Kada previše igračke uvedemo u život djeteta, njihova pažnja počinje da popušta. Dijete ne zna šta bi pre pogledalo ili sa čime bi se igralo, i vremenom to prelazi u naviku. Dijete neće znati da cijeni igračku ispred sebe kada ga mami još bezbroj opcija.

3. Djeca više razvijaju socijalne veštine

Djeca sa manje igračaka brže i lakše nauče kako da razviju međuljudske odnose sa drugom djecom i odraslima. Ona znaju i dati i uzeti iz dobrog razgovora. A studije su pripisale prijateljstvima iz djetinjstva značajnu ulogu kao i veće izglede na uspjeh u akademskim i društvenim situacijama u odraslom dobu.

4. Djeca uče da preuzmu brigu o stvarima

Kada djeca imaju previše igračaka, ona će naravno voditi manje računa o njima. Ona neće naučiti da ih cijene, ako uvijek postoji zamjena spremna na dohvat ruke. Ako imate dijete koje je stalno lomi i kvari igračke, znate u čemu je problem..

5. Djeca sa manje igračaka prije će razviti veću ljubav za čitanje, pisanje i umetnosti

Manje igračaka omogućava djeci da obrate veću pažnju i na knjige, muziku, bojenje i slikarstvo. A ljubav prema umjetnosti će ih naučiti da više cijene ljepotu, emociju i komunikaciju u svom životu.

6. Djeca postaju snalažljivija

U obrazovanju, deci se ne daje samo odgovor na pitanje ili rješenje zadatka , već im se prvo nudi znanje, tj. alat da pronađu odgovor. U zabavi i igri, treba primjeniti isti princip. Manje igračaka izaziva djecu da postanu domišljata i snalažljiva i da rješavaju problem samo sa materijalom pri ruci. I snalažljivost je poklon sa neograničenim potencijalom.

7. Djeca se manje svađaju između sebe

Ovo može izgledati neobično jer mnogi roditelji vjeruju da će više igračaka dovesti do manje borbe, jer ima više opcija. Međutim, sasvim je suprotno. Braća i sestre sa puno igračaka će se više raspravljati oko njih. I svaki put kada uvodimo novu igračku, mi im dajemo još jedan razlog da se otimaju. Sa druge strane, braća i sestre sa manje igračaka su primorani da dijele, surađuju i rade zajedno.

8. Djeca se uče ustrajnosti

Djeca koja imaju previše igračaka odustaju prebrzo. Ako oni imaju igračku sa kojom se baš in ne snalaze ili im bilo šta u vezi nje ne odgovara , brzo će biti odbačena zbog neke ljepše i bolje. Dok će se djeca sa manje igračaka učiti ustrajnosti, strpljenju i odlučnosti.

9. Djeca postaju manje sebična

Djeca koja dobiju sve što žele veruju da uvijek mogu da imaju sve što žele. Ovakav stav će brzo dovesti do nezdravog (i nedostojnog) načina života.

10. Djeca borave više u prirodi

Djeca koja nemaju magacin igračaka su sklonija da se igraju napolju i razviju zahvalnost prema prirodi. Ona su takođe spremnija da se uključe u fizičku aktivnost koja rezultira zdravijim i srectnijim organizmom.

11. Djeca uče da pronađu zadovoljstvo izvan prodavnice igračaka

Istinska radost i zadovoljstvo nikada ne borave trajno u prodavnici igračaka. Djeca koja veruju da sve želje mogu ispuniti novcem ista su kao njihovi roditelji. Umesto toga, djecu treba naučiti da nalaze radost u malim i svakodnevnim stvarima, kao i da sama kroje svoju percepciju stvarnosti.

12. Djeca žive u čistijim i urednijim kućama

Ako imate djecu, znate da igračke znaju da zaposednu svaki kutak, a što ih je više – više je i posla i prašine. Manje igračaka dovodi do manje pretrpane, čistije i zdravije kuće.  Samo da za kraj objasnim da nisam protivnik igračka. Ja sam samo pristalica pravog djetinjstva. Učinite vašem djetetu uslugu već danas i ograničite njihov broj igračaka. (Samo, nemojte im reći da je ideja potekla od mene!)

Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

    Povezane objave