Profesionalna znanja koje daje kurs knjigovodstva

Formalno obrazovanje pruža osnovna znanja u odabranoj oblasti – ekonomije, prava, jezika i mnogih drugih. Sticanje dovoljno veština i sposobnosti za praktično bavljenje određenom delatnošću, kao što je knjigovodstvo, zahteva i dodatno usavršavanje. Kurs računovodstva online putem prilika je da se dobije dodatna stručnost za bavljenje ovim, „rudarskim“ poslom, a ujedno i neophodnost uspešnog obavljanja svake delatnosti u finansijskom i analitičkom smislu. Računovodstvo obuhvata pravovremeno i potpuno evidentiranje svih poslovnih promena u preduzeću, uz odgovarajuće izveštavanje, analiziranje, planiranje i kontrolu.

Online kurs računovodstva pruža šansu za osnovnu i dodatnu edukaciju u sferi bavljenja finansijama, uz sticanje priznatih i prestižnih sertifikata. Putem interneta i odlično organizovane Moodle platforme, kvalitetno osmišljeni kursevi šansa su da se ovlada potrebnim znanjima, veštinama i sposobnostima, gde god da se zainteresovani polaznici nalazili. Online učenje vrlo je moderan, atraktivan, ali i pouzdan način da će predviđena tematika biti uspešno savladana. A ključ koji ima kurs računovodstva, otvara vrata ka odličnoj praktičnoj primeni zakona, propisa, standarda i profesionalnih pravila struke.

Uz kurs računovodstva savladava se tehnika vođenja poslovnih knjiga

Zakoni i propisi nameću potrebnu redovnog, ažurnog i potpunog vođenja svih poslovnih knjiga. Iako se obim ovih aktivnosti razlikuje u zavisnosti od oblika privrednog društva – preduzetnih i društvo sa ograničenom odgovornošću nemaju iste obaveze, svaki biznis ima potrebu evidentiranja određenih promena i informacija od značaja. Online kurs računovodstva pruža neophodnu edukaciju, koja će omogućiti uspešno vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Postoji sistem prostog i dvojnog knjigovodstva. Kako najveći broj firmi vodi dvojno knjigovodstvo, u osnovne poslovne knjige ubrajaju se dnevnik, glavna knjiga ili poznatije „T konta“, kao i spektar pomoćnih knjiga. Kurs računovodstva pruža edukaciju za vođenje dnevnika – analitičke evidencije svih poslovnih promena prema datumu  nastanka. Pored toga, evidentiranje u glavnoj knjizi podrazumeva sintetičku, odnosno zbirnu evidenciju stanja na svakoj pojedinačnoj poziciji. Pomoćne knjige omogućavaju detaljnije informacije o svakom kontu, odnosno kupcima, dobavljačima, opremi i slično.

online kurs knjigovodstva

Online kurs računovodstva osposobljava za profesionalno izveštavanje

Veoma važan deo računovodstva jeste sastavljanje finansijskih izveštaja. Kada je u pitanju kurs računovodstva, Beograd daje bogatu ponudu za svaku oblast edukacije, među kojima i izveštavanje ima bitno mesto. Sastavljanje finansijskih izveštaja smatra se posebnom tehnikom i praksom koja se dodatno usavršava iskustvom. Ipak, profesionalne obuke omogućavaju da se unapredi znanje i veštine, kao i stekne potrebno praktično znanje za formiranje tabela. Kurs računovodstva obuhvata online učenje za sastavljanje ukupno pet izveštaja, a to su: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene, odnosno beleške koje prate finansijske izveštaje. Važno je usklađivanje stanja sredstava i izvora sredstava, odnosno imovine, novčanih sredstava i obaveza. Svaki poslovni subjekt ima obavezu podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja, koji se objavljuju na zvaničnom i transparentnom sajtu Agencije za privredne registre.

Kurs računovodstva daje veštinu rada u softverskom programu

Online kurs računovodstva ima savršenu inovaciju, a to je unapređen rad u softverskom programu. Kako se danas ažurno i detaljno vođenje poslovnih knjiga, ali i sastavljanje izveštaja i praćenje svih drugih računovodstvenih tokova vrši na računaru, ovladavanje radom u softverskom programu je neophodno. Postoji veći broj tipova i modifikacija programa namenjenih knjigovodstvu i finansijama, a svaka firma bira prema sopstvenim potrebama i mogućnostima. Profesionalni kurs računovodstva koji organizuje KGB akademija, pruža detaljan rad u poslovnom programu MiniMax. To je prilika da nakon sticanja stručnih znanja i polaganja ispita, zainteresovane računovođe i knjigovođe nastave saradnju sa ovom softverskom platformom i na duge staze.

KGB akademija nudi širok dijapazon obučavanja u računovodstvenoj tematici, uz pružanje kontinuiranih konsultacija, saveta i podrške svim polaznicima. Neka kurs računovodstva bude i vaša prilika da razvijete sopstveni biznis, unapredite znanja ili steknete dodatno iskustvo.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor