U ČEMU SE OGLEDA ULOGA I PRIMENA RELEJA?

 

Kao električne komponente, releji imaju višestruku primenu. Sastavni su deo električnih instalacija i kao takvi čuvaju opremu i uređaje od kvarenja i strujnih udara. Zbog zaštitne uloge i povoljne cene, a usled tehnološkog napretka, njihova se upotreba svakodnevno širi.

ČEMU SLUŽE?

Predstavljaju delove elektronske opreme kojima se rad strujnih kola pokreće ili prekida. Postavljaju se u komandni deo instalacija, a u rad pokreću dobijanjem signala, koji dalje pokreće elektromagnet i ostale elemente same naprave. Osnovni elementi releja jesu ram, kotva i opruga, kao i elektromagnet, a na sebi imaju više kontakata drugačijih nivoa napona, te samim tim omogućuju povezivanje sa različitim kablovima za dotok električne energije namenjene različitim mestima.

Budući da je njihova uloga prevashodno zaštitna, kako ljudi, tako i procesa rada, te opreme i neposrednog okruženja, širok im je dijapazon korišćenja. Najpre štite električne instalacije od mehaničkih i brojnih drugih oštećenja ili neočekivanih kvarova.

PRIMENA

Uloga releja je rasprostranjena budući da se pomoću njih stvara otpornost složene opreme i procesa, te se koriste u automatici i elektrotehnici, kao i svim drugim delatnostima koje iziskuju upotrebu električne energije.

Njihova praktičnost ogleda se i u tome što se i u povezanim proizvodnim procesima strujna kola mogu odvojeno pokretati i/ili prekidati. Jednostavno rečeno, pomoću njih se mogu zaustavljati i pokretati različite mašine ili uređaji sa visokim strujnim naponom, a da su pritom sami procesi rada bezbedni. Čak i ako dođe do nestanka struje, releji štite opremu.

PODELE

Iako je njihova uloga uvek zaštitna, ipak, spram funkcije koju vrše, kao i načina napajanja, postoji više podela. Mogu biti za opštu upotrebu, ali i za specifična polja upotrebe, kada se dele na automobilske, indukcione, strujne, strujno-naponske, telegramske, frekventne i druge, dok posebnu grupu čine vremenski i pomoćni. U skladu sa tipom napajanja, razlikuju se obični, kod kojih kotva privlači elektromagnet nezavisno od smera struje, a koriste kako jednosmernu, kako i naizmeničnu struju, i polarizovani elektromagnetski releji, koji koriste stalni magnet i jedan smer struje.

SASTAVNI DEO UREĐAJA

Kao deo različitih predmeta tehnike, ističu se vremenski releji, koji omogućuju prekid strujnog kola u određenom, tj. željenom trenutku. Mogu se pokretati kako automatski, tako i prema potrebi, odnosno kada nastupi maksimalna temperatura, te se sam uređaj isključuje. U drugonavedenom slučaju, uređaju mogu imati i različite signalizatore.

Za razliku od vremenskih, bimetalni releji ne prekidaju rad strujnog kola. Naime, oni prvenstveno štite motor uređaja ako se prekine strujna faza ili se on preoptereti, što dalje može dovesti do kvara, nekad i trajnog. Njima se isključuje napon električne energije, pa i sam rad motora uređaja.

PRAKTIČNOST I SIGURNOST

Danas su releji neizostavne komponente električnih instalacija i mnogobrojnih uređaja jer obezbeđuju visok nivo zaštite. Odlikuje ih velika otpornost na promene temperature i različite visine napona, jednostavnost primene, upravljanja i održavanja. Međutim, osetljivi su na prljavštinu, a pri radu nisu nečujni. Zahvaljujući razvoju tehnologije i digitalizacije, mogu raditi po automatskom principu, ali se mogu i ručno podešavati. Naposletku, releje mora instalirati, koristiti i njima upravljati stručno lice kako ljudstvo i oprema ne bi bili u opasnosti.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor