Šta radi i kako se postaje sudski tumač?

Sigurno ste bili u prilici da čujete za overe kod sudskog tumača ili da koristite njegove usluge, a da li znate koji je put do ovog zanimljivog poziva i kakva ovlašćenja uključuje?

Poziv sudskog tumača i profesionalnog prevodioca su u mnogome slični. Ljude koji ova zanimanja odaberu za svoj životni poziv moraju krasiti osobine kao što su elokventnost, marljivost, strpljenje, upornost i nadasve dobro poznavanje jezika u svim njegovim oblastima.

Oba poziva uključuju prevođenje tekstova iz svih oblasti nauke i literature, kao i zvaničnih dokumenata kao što su diplome, izvodi iz matične knjige rođenih, državljanstva, saobraćajne dozvole itd.

Prevodi za svaki jezik idu u oba pravca. Recimo, sudski tumač koji obavlja prevod sa nemačkog na srpski jezik, nudi i usluge prevoda i overe sa srpskog na nemački jezik.

Ono što ih razlikuje jeste pečat. Profesionalni prevodioci vam mogu uslužno prevesti željene tekstove, ali samo kod sudskog tumača ih možete overiti. Pečatom i potpisom sudski tumač potvrđuje verodnostojnost i kvalitet prevedenog teksta ili dokumenta, koji potom možete predati nadležnim institucijama.

Sudske tumače još nazivamo i sudskim prevodiocima, no naziv „tumač“ je ipak za nijansu ispravniji. Prevođenje napisanih reči bez protumačenog konteksa u kom se radnja zbiva često je lišeno smisla, a tumačima je posao da prevedeni i overeni dokument ili tekst bude veran i u duhu jezika originala.

Kako se postaje sudski tumač?

Da bi zainteresovana osoba postala sudski tumač, pored same želje i interesovanja, potrebno je da bude ispunjen veliki broj uslova. Ovo specifično zanimanje ne uključuje samo diplomu fakulteta, nakon koje se automatski stiče zvanje i traži radno mesto.

Pre svega, potrebno je da Ministarstvo pravde raspiše konkurs za sudskog tumača, za željeni jezik koji je u momentu raspisivanja konkursa deficitaran (nemački, engleski, španski itd). U našoj zemlji, zbog povećanog obima poslovanja sa zapadnim zemljama, pored sudskih tumača za engleski jezik, izuzetno su traženi sudski tumači koji obavljaju kvalitetan prevod sa nemačkog na srpski jezik.

Ukoliko kandidat ispunjava sve uslove i bude primljen na poziciju za koju se prijavio, dobija ovlašćenje (sertifikat, licenca), nakon kog može početi sa radom.

Koje uslove kandidat mora da ispuni?

Prvi uslov, koji je podrazumevan, jer bez njega svi ostali ispunjeni uslovi nemaju značaja, jeste pomenuti konkurs koji raspisuje Ministarstvo pravde. Kada je konkurs otvoren, Ministar pravde iznosi listu zahteva koju sačinjavaju naredne stavke:

  1.    Dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije (državljanstvo) i prijava prebivališta na teritoriji Republike Srbije
  2.    Dokaz da kandidat nije osuđivan ni za kakva krivična dela
  3.    Diploma fakulteta
  4.    Dokaz da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prevođenja
  5.    Položen test i obuka za poziv sudskog tumača za odabrani jezik u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, sa sedištem u Beogradu

Za posao profesionalnog prevodioca diploma filološkog fakulteta je obavezna. Kada je poziv sudskog tumača u pitanju, ova stavka je nešto fleksibilnija. U ulozi sudskih tumača svakako postoji veliki broj diplomiranih filologa, ali nije retkost da se pravnici, ekonomisti i žurnalisti bave ovim pozivom. Za njih je u tom slučaju presudno minimalno petogodišnje iskustvo u poslovima profesionalnog prevođenja.

Nekada je bilo dovoljno pozvati se na preporuke, vezano za potreban broj godina na poslovima prevođenja. Sada je neophodno da kandidat obezbedi i na uvid preda legitimne dokaze o radnom iskustvu – podatke o radnom odnosu, broju godina radnog staža i obaveznom osiguranju u PIO fondu.

Šta je konkretan posao sudskog tumača?

Odgovor je profesionalan i stručan prevod najčešće pravnih i sudskih dokumenata. Pored njih, sudski tumači prevode i poslovnu dokumentaciju – pravilnike, izveštaje revizora, fakture, dokumentaciju za tendere, zakone koje treba uskladiti sa zakonima Evropske Unije.

Lična dokumenta koja moraju biti overena, takođe se prevode kod sudskog tumača. U pitanju su diplome, izvodi iz matične knjige rođenih, umrlice, državljanstva, potvrde o neosuđivanosti, naučni ili master radovi, boravišne dozvole itd.

Sudski tumači mogu raditi samostalno, nezavisno od Suda, te kreirati cene svojih usluga po sopstvenom nahođenju, ali čak i kada rade nezavisno od institucije, dužni su da se odazovu i prihvate svaki poziv nadležnog Suda. U takvim slučajevima tarifa je unapred određena sudskim cenovnikom. Kada su u pitanju poslovi sa fizičkim i pravnim licima, sudski tumači mogu birati s kim će sarađivati i odrediti tarifu svojih usluga.

Zanimljivo je da sudske tumače klijenti često mešaju sa advokatima, tražeći od njih pravnu pomoć i savete. Zbog specifičnosti svog posla sudski tumači su svakako upoznati sa mnogim pravnim postupcima, ali njihov posao je svakako sličniji poslu profesionalnih prevodilaca nego poslu advokata.

Sudski tumači, jednom kada prođu trnovit put do svog zvanja, imaju mnoge benefite – zarada sudskih tumača je izuzetna, a iskustvo koje stiču na pravnim i prevodilačkim poslovima je u najmanju ruku impresivno.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
30. jul. 2022, 21:46 - Pedja
13. apr. 2022, 1:53 - Pedja
8. apr. 2022, 3:26 - Pedja
Autor