Sudski prevodilac

Sudski prevodilac

 

Kada putujemo u neku zemlju da bismo tamo radili ili možda živeli za stalno, biće nam potreban prevod raznih dokumenata na jezik te zemlje. Čak i ako na primer, putujemo u Francusku, i završili smo francuski jezik na Filološkom fakultetu, i sposobni smo da prevedemo svoje diplome, kao i druga dokumenta, to ne možemo sami da učinimo iz jednog prostog razloga – nismo ovlašćeni sudski prevodioci, odnosno, sudski tumači, tako da nemamo pečat koji bi tom prevedenom dokumentu overom dao pravnu snagu.

Upravo smo sada, na jedan plastičan način objasnili potrebu za sudskim tumačima, i to su ljudi koji rade u agencijama za prevođenje, i ima ih često preko stotinu ili dvesta, tako da su u stanju da vam ponude prevode na sve svetske jezike, dakle, na više od pedeset različitih jezika.

Stoga, ne morate da brinete ako putujete u neku egzotičnu zemlju, kao što je Kina ili Japan, jer sudski tumači će lako overiti ova dokumenta i prevesti ih, pre toga.

Interesantan je način rada sudskih prevodilaca. Postoje tri koraka koji se poštuju i zbog čega se greške svode na minimum, ili se čak i eliminiše mogućnost da do greške uopšte dođe.

Dakle, radnu verziju prevoda uradiće jedan prevodilac.

Nakon toga, on daje drugom prevodiocu da proveri ono što je urađeno i da preda taj rad kao završan.

Treći prevodilac samo vizuelno gleda tekst, odnosno, dokument, i predaje klijentu.

Ono što je takođe dobra praksa, to je da se sudski tumači i prevodioci obavezuju da će čuvati podatke koje saznaju o određenom klijentu, pa se kod nekih agencija za prevođenje uvodi praksa da se potpisuje ugovor koji štiti poverljivost podataka. Na ovaj način klijent može da bude miran.

Takođe, klijentima su bitni rokovi, jer oni prevedene dokumente i overene, moraju da predaju do određenog datuma u nekoj ustanovi. Stoga, kada se uzima prevod za rad, pre toga se proveri stanje prethodnih predmeta, koliki je obim posla i koliko vremena treba za vaš prevod, pa vam se onda saopštava tačan datum i termin, koji ne smeju da budu prekoračeni.

Tačnost prevoda, brzina, sigurnost i poverljivost informacija, ljubaznost, realne cene – sve je to nešto na šta možete da računate šta god da vam zatreba za prevođenje.

Dokumenta koja su potrebna ljudima za prevod i overu sudskih tumača i prevodilaca su najčešće diplome (srednjih škola i fakulteta), izvodi iz matičnih knjiga – rođenih i venčanih, dozvole, poslovni ugovori, kupoprodajni ugovori, razna rešanja i mnogo toga još.

Ono što je važno to je da se u potpunosti možete osloniti u svakom segmentu posla na sudske prevodioce, jer su oni visokostručni i ovlašćeni da rade ovakav odgovoran posao. U poslednje vreme, učestali su prevodi na nemački jezik, baš iz razloga što mnogi naši ljudi odlaze na rad u Nemačku, privremeno ili trajno, i stoga im je potrebno da prilože sva dokumenta, odnosno, overene kopije, kako bi mogli da završe željeni posao. Svi ti papiri, prvo prolaze kroz ruke sudskih tumača i prevodilaca, koji im svojim prevodom i pečatom, to jest overom, daju pravnu snagu i validnost.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor