Sudski tumač za nemački

Od svih jezika koji se govore u Evropskoj uniji, nemački jezik zauzima prvo mesto, jer najviše je ljudi sa tog govornog područja. Našim ljudima iz Srbije, ovaj jezik je bitan zbog toga što poslednjih godina vlada trend da se odlazi u Nemačku na rad, privremeni ili za stalno. Naravno, i pre pedeset godina ljudi sa ovih prostora i Balkana generalno, odlazili su u Nemačku da bi zaradili veći novac, tako da ta praksa nije nova, ali je samo postala učestalija. Tome doprinosi potražnja za našim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, negovateljicama starih osoba, bebisiterkama, dadiljama, kao i svim drugim profilima radnika i zaposlenih: vozača, zavarivača, svih vrsta zanatlija...

Takođe, poslednjih godina se nemački jezik smatra, pored engleskog, jezikom koji mladi ljudi praktično moraju da znaju, jer će svakako u životu putovati u zemlje Evropske unije. Kada dobro vladate svetskim jezicima, tada vam granice država ni prostor, ne predstavljaju nikakvu prepreku, možete da živite i radite gde god da želite, naravno, u skladu sa svojim kvalifikacijama i afinitetima.

Kada odlučite da odete za Nemačku, biće potrebno da vam sudski tumač za nemački jezik overi određena dokumenta, a pre toga da ih prevede. Time smo ukratko već i rekli šta je uloga sudskog tumača – dakle, radi se o timu prevodilaca, koji imaju ovlašćenje da prevode i tumače pravna dokumenta, da ih prevode i overavaju, tako da budu verna originalu, koji je na nekom drugom jeziku, u ovom našem slučaju, na srpskom.

Bez overe sudskog tumača za određeni jezik, vaša dokumenta neće imati pravnu snagu, dakle neće biti validna.

Dokumenta koja se najčešće overavaju su diplome, srednjih škola i fakulteta, potom, izvodi iz matičnih knjiga – rođenih i venčanih, razni drugi dokumenti, dozvole, rešenja, pa i sami poslovni ugovori, kupoprodajni ugovori i mnogo toga još.

Ono što je zanimljivo u procesu rada sudskih tumača, jeste da rade obično tri osobe na jednom prevodu. Prvi prevodilac prevodi dokument i predaje radnu verziju drugom prevodiocu. Ovo lice proverava prevod i predaje završni rad trećem prevodiocu, koji vizuelno samo pregleda dokument i predaje ga napokon klijentu. Zbog čitave ove procedure, greške i mogućnost da nešto ne bude kako treba, jeste svedena na minimum ili je uopšte nema.

Osim toga, ne morate da brinete ni ako vam je potreban prevod na još neki jezik osim nemačkog, pošto u timu postoji više stotina prevodilaca koji prevode na preko pedeset svetskih jezika.

Vrlo je važno da se poštuju rokovi, od trenutka kada se dokument uzme za prevod, do momenta kada se preveden i overen predaje klijentu, pošto su i sami klijenti vezani takođe za neke datume. Stoga, kada se preuzima dokument, proverava se termin za završetak, i isti se strogo poštuje, tako da se pored toga možete uzdati u tačnost, efikasnost, realne cene.

Sa prevedenim dokumentom na nemački jezik i sa overom sudskog tumača, taj papir ima pravnu snagu, tako da sa njime možete da putujete i da završite sve pravne poslove koje ste želeli. Bez overe dokument ne bi bio validan, stoga su sudski tumači neophodni za čitavu proceduru.

Uživali ste u ovom članku? Ostanite informisani tako što ćete se pridružiti našem newsletteru!

Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

Srodni članci
Autor